Regulamin Tankcargo BV

  1. To jest regulamin platformy internetowej firmy Tankcargo B.V. z siedzibą w NL-Zwolle.
  2. Niniejszy regulamin obejmuje wszystkie usługi, które są udostępnianie za pośrednictwem tej Platformy.
  3. Użytkownik może zacząć korzystać z tej platformy po zarejestrowaniu się i zaakceptowaniu warunków niniejszego regulaminu.
  4. Firma Tankcargo bv nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z lub związane z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej.
  5. Firma Tankcargo bv nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie sieci stron trzecich, które umożliwiają dostęp do tej witryny internetowej.
  6. Wszelkie dane osobowe uzyskane za pośrednictwem tej witryny internetowej są traktowane jako poufnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie prywatności.
  7. Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do serwisów internetowych osób trzecich. Firma Tnkcargo bv w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
  8. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  9. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności podlega przepisom prawa holenderskiego.