Mycie cystern

Codziennie tysiące firm transportowych przewozi produkty spożywcze, pasze lub produkty chemiczne w naczepach silosowych lub cysternach. Firmy te muszą obecnie spełniać coraz surowsze przepisy ustawowe, aby móc przewozić tego rodzaju ładunki. Wewnętrzne mycie cystern jest niezwykle ważne i w wielu przypadkach konieczne w celu zapobiegania skażeniom.

Jak mieć pewność, że zbiornik został wyczyszczony przez certyfikowaną firmę?

Wszystkie firmy zajmujące się wewnętrznym myciem cystern i silosów, które są zrzeszone w stowarzyszeniu EFTCO (Europejska Federacja Organizacji Myjni Cystern) są uprawnione do wydania po myciu certyfikatu ECD, czyli Europejskiego Dokumentu Mycia. Certyfikat ECD jest dokumentem potwierdzającym, że cysterna została umyta zgodnie z ustalonymi zasadami.

Myjnie cystern i silosów

W bazie Tankcargo znajdą Państwo informacje o myjniach z całej Europy, zarówno tych certyfikowanych, jak i niecertyfikowanych, dzięki którym niezależnie od tego, gdzie znajduje się Państwa pojazd, mogą Państwo umyć cysternę lub silos na najbliższej myjni.

>> Rejestracja