O Tankcargo

Dzisiejsi zleceniodawcy zwracają szczególną uwagę na jakość, zrównoważony rozwój, wydajność i koszty, a także wymagają specjalnych rozwiązań i zróżnicowanego parku pojazdów. Wszystko to wymaga szerokiego i innowacyjnego spojrzenia na usługi logistyczne. Właśnie dlatego firma Tankcargo stworzyła niezawodny i elastyczny system oprogramowania, który pozwoli Państwu zoptymalizować proces transportu. System ten jest wydajny, elastyczny, godny zaufania i zorientowany na powiększenie Państwa sieci kontaktów w dziedzinie, w której Państwo działają.

Nasz cel

Łączenie ze sobą firm z branży logistycznej w Europie, nawiązywanie kontaktów, a także wymiana ładunków płynnych i/lub masowych oraz usług. Tankcargo jak nikt inny dostrzega rolę, jaką technologia informatyczna odgrywa dla Państwa transportu. Inwestując w rozwiązania z dziedziny IT, Tankcargo oferuje najlepsze rozwiązania dla Państwa wyzwań w dziedzinie logistyki. Każdego dnia z naszej platformy korzysta wielu użytkowników w ponad 24 krajach.